Användning

Det är viktigt att känna till sertralin dos. Sertralin används för att behandla olika sjukdomar och sertralin doseras på olika sätt för dessa sjukdomstillstånd.

För patienten är det viktigt att följa läkarens anvisningar för hur läkemedlet ska tas. Här beskrivs de allmänna riktlinjerna som gäller för läkemedel med sertralin, och de kan skilja sig från läkarens anvisningar (se även på FASS).

Läs här om du ska sluta med sertralin.

Att ta sertralin

Innan man tar sertralin bör man beakta vissa saker; se kontraindikationer.

Det är också viktigt att ta del av vad som gäller för sertralin och alkohol.

Läkemedlet ska tas en gång om dagen, antingen på morgonen eller kvällen. Har man glömt att ta en tablett ska man inte ta den missade tabletten, och inte heller två tabletter nästa gång. Utan man tar bara nästa tablett i rätt tid.

I början kan man känna av olika biverkningar, och vissa av dem kan avta efter en tid.

Sertralin dosering

Sertralin tas i olika doser beroende på patientens ålder och vilken typ av sjukdom som behandlas. När man börjar ta läkemedlet så trappas dosen upp, och när man slutar med läkemedlet (utsättning) trappas dosen ned för att kroppen ska anpassa sig till eller vänja sig av med läkemedelssubstansen. Vilken sertralin-dos som rekommenderas i de allmänna riktlinjerna följer här.

Sertralin dos för vuxna

Depression och tvångssyndrom

Normal effektiv dos är 50 mg/dag. Dosen kan ökas med 50 mg efter en vecka, och sedan om man så önskar med 50 mg i taget under flera veckors tid. Maximal rekommenderad dos är 200 mg/dag.

Paniksyndrom, social fobi och posttraumatiskt stressyndrom

Behandlingen bör börja med en dos på 25 mg/dag. Dosen kan ökas till 50 mg efter en vecka, och sedan om man så önskar med 50 mg i taget under flera veckors tid. Maximal rekommenderad dos är 200 mg/dag.

Sertralin dos för ungdomar 13-17 år

Sertralin får endast användas av ungdomar 13-17 år som lider av tvångssyndrom.

Tvångssyndrom

Behandlingen bör börja med en dos på 50 mg/dag. Dosen kan ökas till 50 mg efter en vecka. Maximal rekommenderad dos är 200 mg/dag.

Sertralin dos för barn 6-12 år

Sertralin får endast användas av barn 6-12 år som lider av tvångssyndrom.

Tvångssyndrom

Behandlingen bör börja med en dos på 25 mg/dag. Dosen kan ökas till 50 mg efter en vecka. Maximal rekommenderad dos är 200 mg/dag.

Att sluta med sertralin

När man slutar med sertralin, kallas utsättning av sertralin, är det viktigt att veta hur det går till och vad det innebär.