Sertralin Actavis

Sertralin Actavis är ett antidepressivt läkemedel som är godkänt för behandling av vissa sjukdomar. Det är viktigt att känna till hur läkmedlet ska användas och doseras, och ha kunskap om biverkningarna.

Sertralin Actavis tillhör en typ av antidepressivt läkemedel som kallas selektiv serotoninåterupptagshämmare, SSRILäs mer om hur det fungerar här.

Det är godkänt för behandling av särskilda sjukdomstillstånd, dessa finns listade här. Hur effektivt läkemedlet är för behandling av dessa  sjukdomstillstånd kan man läsa under forskning.

Aktiv substans i läkemedlet är: Sertralin

Sertralin-läkemedel

Det finns flera läkemedel med sertralin som aktiv substans. Zoloft är märkesläkemedlet och det finns generiska läkemedel som är jämförbara med märkesläkemedlet avseende kvalitet, funktion, användning, dosering och styrka. Sertralin Actavis är ett generiskt läkemedel. Läs mer om de olika läkemedlen med sertralin.

Sertralin Actavis Fakta

Sertralin Actavis är ett receptbelagt läkemedel. Det finns i följande former och doser:

  • 50 mg och 100 mg filmdragerade tabletter

Hur använder man läkemedlet? Läs mer om Sertralin Actavis behandling under användning.

Viktigt att notera för Sertralin Actavis alkohol bör undvikas när du behandlas med sertralin.

Här finns information om Sertralin Actavis biverkningar och kontraindikationer.

Tillverkare är Actavis AB (Moderbolag: Actavis Group PTC ehf. Hafnarfjordur, Island)

Utseende

Sertralin Actavis 50 mg: Vit, oval, bikonvex tablett, brytskåra på ena sidan, andra sidan präglad med ”L”.

Sertralin Actavis 100 mg: Vit, rund, bikonvex tablett, brytskåra på ena sidan, andra präglad med ”C”.