Läkemedel

Det finns flera registrerade läkemedel där sertralin, eller sertralinhydroklorid, är det verksamma ämnet.

Dels finns det ursprungliga märkesläkemedlet Zoloft och dels finns det generiska läkemedel. För generiska läkemedel så skapas oftast namnet genom att det verksamma ämnet sertralin kombineras med tillverkarens namn. Som t.ex. Sertralin Krka eller Sertralin Ranbaxy. Det finns också andra namn, som t.ex. Oralin från Orion Pharma.

Generiska läkemedel är jämförbara med märkesläkemedlet avseende kvalitet, funktion, användning, dosering och styrka.

Det är när patentet gått ut för det ursprungliga märkesläkemedlet som det är fritt fram för andra tillverkare att sälja detta läkemedel.

Lista över läkemedel

Detta är den aktuella listan med registrerade läkemedel med sertralin som det verksamma ämnet:

 

Olika doser

Förutom olika märken så finns sertralin i olika doser. De vanligaste är 50 mg och 100 mg, men det finns även i 25 mg. Det är bara Sertrone och Zoloft som finns i den svagaste dosen.

(Se även lista på FASS – sertralin.)