Tvångssyndrom

Tvångssyndrom (OCD) är ett ångetstillstånd där ständigt återkommande tankar eller idéer, tvångstankar, skapar en fixering som ger upphov till ångest, oro eller rädsla och/eller ett repetitivt beteende som syftar till att minska den upplevda ångesten, s.k. tvångsbeteenden. Dessa tvångstankar och tvångsbeteenden kan skapa ett avstånd till människor i omgivningen, ta mycket tid i anspråk och skapa känslomässigt negativa upplevelser. Beteendet hos människor med tvångssyndrom kan uppfattas som paranoid eller psykotiskt, fast de som lider av tvångssyndrom är medvetna om sina tankar och handlingar och vet att dessa är irrationella.

Orsak

Exakt orsak till tvångssyndrom är i dagsläget oklart. Både psykologiska och biologiska faktorer tros spela en roll i att orsaka OCD. För att se hur risken att drabbas beror av genetiska faktorer, miljö-faktorer och skillnader i hjärnans funktion sker det studier inom dessa områden. Skillnader i hjärnans funktion samt en obalans hos det kemiska ämnet serotonin i hjärnan kan bidra till tvångssyndrom.

Symptom

Tvångstankar som kvarstår trots att man försöker ignorera eller konfrontera dem. Tankarna kan ge en obehagskänsla som man uppfattar måste försvinna innan livet kan gå vidare. Tankarna kan handla om att man själv eller någon man bryr sig om kommer att skadas, eller de kan handla om att saker har liv. Vissa personer är upptagna av tankar av sexuell, vålds- eller religiös natur.

Ofta åtföljs tvångstankarna av ett tvångsbeteende, som t.ex. ett maniskt tvättande av händerna, räknande av särskilda saker eller på ett särskilt sätt, överdrivet kontrollerande (t.ex. att bilen är låst eller spisen avstängd), organisera saker på ett särskilt sätt (t.ex. i en rak linje), eller göra särskilda ritualer (t.ex. när man går in i eller lämnar ett rum, tända eller släcka ett visst antal gånger, eller avsluta en trappa med en särskild fot). Tvångsbeteende kan också vara osynligt t.ex. att man genomför mentala ritualer eller undviker vissa situationer där tvångstankar kan komma.

Behandling

Behandling av tvångssyndrom görs bäst med kognitiv beteendeterapi, KBT, och medicinering. KBT syftar till att träna personen med OCD att gradvis tolerera ångesten som kommer av att undvika att genomföra tvångsbeteendet. Detta är den mest effektiva behandlingen av OCD.

Medicinering sker i första hand med SSRI-läkemedel som t.ex. paroxetin, sertralin, och fluoxetin. SSRI-läkemedel påverkar serotoninnivåerna i hjärnan och kan på så sätt reglera ångestkänslan. Sertralin är godkänt för att behandla OCD hos vuxna, samt hos barn och ungdomar i åldersgruppen 6-17 år.