Sertralin Krka

Sertralin Krka
Sertralin Krka

 

Sertralin Krka är ett antidepressivt läkemedel som är godkänt för behandling av vissa sjukdomar. Det är viktigt att känna till hur läkmedlet ska användas och doseras, och ha kunskap om biverkningarna.

Sertralin Krka tillhör en typ av antidepressivt läkemedel som kallas selektiv serotoninåterupptagshämmare, SSRILäs mer om hur det fungerar här.

Det är godkänt för behandling av särskilda sjukdomstillstånd, dessa finns listade här. Hur effektivt läkemedlet är för behandling av dessa  sjukdomstillstånd kan man läsa under forskning.

Aktiv substans i läkemedlet är: Sertralin

Sertralin-läkemedel

Det finns flera läkemedel med sertralin som aktiv substans. Zoloftär märkesläkemedlet och det finns generiska läkemedel som är jämförbara med märkesläkemedlet avseende kvalitet, funktion, användning, dosering och styrka. Sertralin Krka är ett generiskt läkemedel. Läs mer om de olika läkemedlen med sertralin.

Sertralin Krka Fakta 

Sertralin Krka är ett receptbelagt läkemedel. Det finn i följande former och doser:

  • 50 mg och 100 mg filmdragerade tabletter

Hur använder man läkemedlet? Läs mer om Sertralin Krka behandling under användning.

Viktigt att notera för Sertralin Krka alkohol bör undvikas när du behandlas med sertralin.

Här finns information om Sertralin Krka biverkningar och kontraindikationer.

Tillverkare är KRKA Sverige AB

Utseende

Sertralin Krka 50 mg: Vit, oval, aningen bikonvex, filmdragerad tablett med brytskåra på ena sidan och märkt S3 på den andra.

Sertralin Krka 100 mg: Vit, rund, filmdragerad tablett med snedslipade kanter, slät på ena sidan och med brytskåra på den andra.