Listade biverkningar sertralin

Denna sida har en lista över biverkningarna för sertralin.

Biverkningar sertralin, det kan också vara intressant att läsa mer utförlig information om sertralins biverkningar på den här sidan.

Läs här för information om sertralins biverkningar

❤️ Kosttillskotten som hjälper mot biverkningar

Lista över sertralins biverkningar

Här följer de listade biverkningarna för sertralin.

Biverkningar delas in efter hur ofta biverkningarna har rapporterats:

 • Mycket vanlig: inträffar hos fler än 1 av 10 patienter
 • Vanlig: inträffar hos fler än 1 av 100 till 1 av 10 patienter
 • Mindre vanlig: inträffar hos fler än 1 av 1 000 till 1 av 100 patienter
 • Sällsynt: inträffar hos fler än 1 av 10 000 till 1 av 1 000 patienter
 • Mycket sällsynt: inträffar hos färre än 1 av 10 000 patienter
 • Okänd frekvens: (kan inte beräknas från tillgänglig data. )

Biverkningar sertralin

Allvarliga men sällsynta biverkningar för sertralin

Patienten ska genast uppsöka läkare om:

 • får svåra hudutslag med blåsor (även  munnen och tungan).
 • får allergisk reaktion eller allergi, (kliande hudutslag, andningsproblem, väsande andning, svullnader i ögonlocken, ansiktet eller på läpparna).
 • blir upprörd eller förvirrad eller får diarré, feber och högt blodtryck, kraftiga svettningar och snabba hjärtslag.
 • får gulaktig hud och gulaktiga ögon, kan tyda på leverskada.
 • upplever symtom på depression med självmordstankar.
 • börjar känna sig rastlös och inte kan sitta eller stå still efter att ha börjat ta sertralin.

Mycket vanliga biverkningar för sertralin

sömnlöshet, yrsel, sömnighet, huvudvärk, diarré, illamående,muntorrhet, utebliven utlösning, trötthet.

Vanliga biverkningar för sertralin

ångest, halsont, anorexi, ökad aptit, depression, känna sig konstig, mardrömmar, upprördhet, oro, minskat sexuellt intresse, tandagnisslan, domningar och stickningar, skakningar, muskelsträckning, onormal smak, bristande uppmärksamhet, synstörningar, öronringningar, hjärtklappning, värmevallningar, gäspningar, magont, kräkningar, förstoppning, orolig mage, gaser, utslag, ökade svettningar, muskelvärk, sexuella störningar, potensproblem, smärta i bröstkorgen.

Mindre vanliga biverkningar för sertralin

luftrörskatarr, rinnande näsa, hallucinationer, kraftig lyckokänsla, likgiltighet, onormala tankar, kramper, ofrivilliga muskelsammandragningar, onormal koordination, inte kunna vara still, minnesförlust, minskade känslor, talsvårigheter, yrsel när man ställer sig upp, migrän, öronont, snabba hjärtslag, högt blodtryck, vallningar, andningssvårigheter (eventuellt med väsljud), andfåddhet, näsblod, problem i matstrupen, svårigheter att svälja, hemorrojder, ökad salivavsöndring, störningar i tungrörelserna, rapningar, ögonsvullnad, mörklila fläckar i huden, håravfall, kallsvettning, torr hud, nässelfeber, inflammation i led och ben, muskelsvaghet, ryggont, muskelryckningar, behov att kissa på natten, oförmåga att kissa, ökad urinmängd, behöva kissa oftare, problem med att kissa, vaginalblödning, sexuella problem hos kvinnor, sjukdomskänsla, frossa, feber, svaghet, törst, viktnedgång, viktuppgång.

Sällsynta biverkningar för sertralin

tarmproblem, öroninfektion, cancer, svullna körtlar, högt kolesterolvärde, lågt blodsocker, fysiska symtom på grund av stress eller sinnesrörelse, läkemedelsberoende, psykotisk störning, aggression, förföljelsemani, självmordstankar, sömngång, för tidig utlösning, koma, onormala rörelser, svårigheter att röra sig, ökad sinnesförnimmelse, störd sinnesförnimmelse, grön starr, problem med tårflödet, fläckar framför ögonen, dubbelseende, ljuset sticker i ögonen, ögonblödning, förstorade pupiller, hjärtattack, långsamma hjärtslag, hjärtproblem, dålig cirkulation i armar och ben, täppt i halsen, snabb andning, långsam andning, talsvårigheter, hicka, blod i avföringen, ont i munnen, sår på tungan, tandproblem, tungproblem, munsår, problem med leverfunktionen, hudproblem med blåsor, utslag i hårbotten, onormal hårstruktur, onormal hudlukt, bensjukdom, minskad urinmängd, urininkontinens, svårigheter att kissa, kraftigvaginal blödning, torr vagina, rodnad och smärta i penis och förhud, underlivsflytning, förlängd erektion, utsöndring från brösten, bråck, minskad läkemedelstolerans, gångsvårigheter, onormala laboratorievärden, onormal sperma, skada, kärlutvidgningsoperation.

Okänd frekvens – biverkningar för sertralin

Efter marknadsföringen av sertralin har följandebiverkningar rapporterats:

minskat antal vita blodkroppar, minskat antal blodplättar, lågt värde av sköldkörtelhormon, endokrina problem, låga blodsalter, hemska onormala drömmar, självmordsbeteende, problem med muskelrörelserna (som att röra sig mycket, muskelsträckning och gångsvårigheter), svimningsanfall, onormal syn, problem med blödningar (t.ex. näsblod, magblödning eller blod i urinen), inflammation i bukspottkörteln, allvarliga problem med leverfunktionen, gulsot, hudödem, hudreaktion mot solen, klåda, ledvärk, muskelkramp, bröstförstoring, oregelbundna menstruationer, bensvullnad, problem med koagulationen och allvarligallergisk reaktion.

En ökad risk för benfrakturer har setts hos patienter som tar denna typ av läkemedel.

Sertralin – vad? hur? varför?

Kosttillskotten som motverkar biverkningar av sertralin