Sertralin alkohol

Hur fungerar sertralin alkohol ihop? En del läkemedel ska man undvika att kombinera med alkohol. För det finns olika skäl; en kan vara att levern blir upptagen av att bryta ned alkoholen och då inte hinner med att ta hand om läkemedelssubstansen.

Ett annat skäl till att undvika alkohol för vissa läkemedel är att hjärnan påverkas av alkohol och också  av vissa läkemedel vilket kan ge starkare symptom eller biverkningar, eller andra oönskade effekter.

Båda dessa olika anledningar gör det viktigt att du är försiktig med att kombinera sertralin och alkohol.

Hur är det med sertralin alkohol?

Rekommendationen är att undvika alkohol när man tar sertralin. Detta kan läsas på bipacksedeln för läkemedlet.

Sertralin är ett anti-depressivt läkemedel som påverkar det centrala nervsystemet, CNS, närmare bestämt serotonin-nivåerna i hjärnan (se mer under funktion). Alkohol påverkar också serotonin-nivåerna i hjärnan, det är ett depressivt medel. Att använda dessa tillsammans kan orsaka oönskade effekter. Effekter som man vill undvika genom att man tar ett anti-depressivt läkemedel.

Sertralin tillsammans med alkohol kan ge dåsighet/sömnighet/slöhet vilket kan vara riskfyllt om man t.ex. kör bil eller ska hantera maskiner eller andra potentiellt farliga uppgifter.

Eftersom alkohol kan ge upphov till depressiva känslor finns risken att alkohol motverkar den anti-depressiva effekten av sertralin, d.v.s. den önskade effekten av läkemedelsbehandlingen blir svagare. Man kan också säga att sertralin mildrar den depressiva effekten av alkohol. Det är därför som man ska undvika att ta sertralin alkohol ihop.

Alkohol och de gamla tricykliska anti-depressiva läkemedlen

Sertralin alkohol-effekterna är annorlunda mot  de gamla tricykliska anti-depressiva läkemedlen. För dessa samverkade med alkohol och ökade alkoholens depressiva effekt på centrala nervsystemet, vilket kunde vara potentiellt farligt för patienten. SSRI-läkemedel har visat sig vara det antidepressiva läkemedel som är minst farligt för patienten att använda tillsammans med alkohol.