Utsättning sertralin

Utsättning sertralin är termen som används för att sluta med sertralin på ett kontrollerat sätt. Att plötsligt avbryta behandlingen kan resultera i utsättningssymptom, medan en nedtrappning av dosen minskar den risken.

😔😊 Motverka utsättningssymptom med kosttillskott mot depression >>

Det viktigaste när det gäller utsättning sertralin är att gradvis minska dosen under en period av flera veckor.  Risken att drabbas av utsättningssymptom med sertralin varierar och beror bl.a. på hur länge behandlingen har pågått, hur stor dos man tagit och hur snabbt dosen trappas ned.

Sluta med sertralin – varför får man utsättningssymptom?

Att använda ett anti-depressivt läkemedel innebär en risk att bli beroende av läkemedlet. Det kan uttryckas som att en person har ett behov av att ta läkemedlet för att må bra, eller för att undvika att må dåligt. Just SSRI läkemedel är en typ av läkemedel som riskerar att ge beroende. Tre SSRI-läkemedel finns bland de 30 högst rankade läkemedlen för beroende.

I juni 2002 hade totalt 269 rapporter mottagits av Uppsala Monitoring Centre för just dessa SSRI; 109 för utsättning fluoxetin, 91 för utsättning paroxetin och 69 för utsättning sertralin. Uppsala Monitoring Centre är ett WHO (World Health Organization, Världshälsoorganisationen) samarbetscenter för internationell läkemedelsövervakning som bl.a. utvärderar nytta, effektivitet och risker med olika läkemedel.

Den biologiska mekanismen bakom detta ”beroende” tror man beror på att det centrala nervsystemet anpassar sig till närvaron av psykoaktiva ämnen. Anpassningen innebär att receptorerna i neuoronerna kompenserar för den plötsliga farmakologiska verkan av läkemedlet. Detta tror man är bakgrunden till att önskad effekt av läkemedlet kan dröja en tid från att man börjar ta det, och också vara orsaken till utsättningsreaktionerna, eftersom hjärnan behöver anpassa sig till frånvaron av läkemedelssubstansen.

Sertralin utsättning och utsättningssymptom

Vanliga utsättningssymptom för utsättning sertralin (när du ska sluta med sertralin) omfattar bl.a. yrsel, domningar, sömnproblem, upprördhet eller ångest, huvudvärk, illamående, kräkningar och skakningar. Oftast är symptomen lätta eller måttliga, medan för vissa personer kan utsättningssymptomenen vara allvarliga.

Normalt visar sig symptomen inom de första dagarna och avklingar inom ett par veckor, för vissa personer försvinner de senare, efter 2-3 månader eller mer.

Hur vanligt är det att få utsättningsreaktioner?

Bland de patienter som behandlats med sertralin i kliniska prövningar rapporterades utsättningsreaktioner hos 23 % av dem som slutade med sertralin, jämfört med 12 % av dem som fortsatte att ta sertralin.

Hur funkar det – ett SSRI-läkemedel?

Sertralin – vad? hur? varför?

❤️ Kosttillskotten som hjälper mot ångest och depression.