Sertralin Teva

Sertralin Teva är ett antidepressivt läkemedel som är godkänt för behandling av vissa sjukdomar. Det är viktigt att känna till hur läkmedlet ska användas och doseras, och ha kunskap om biverkningarna.

Sertralin Teva tillhör en typ av antidepressivt läkemedel som kallas selektiv serotoninåterupptagshämmare, SSRILäs mer om hur det fungerar här.

Det är godkänt för behandling av särskilda sjukdomstillstånd, dessa finns listade här. Hur effektivt läkemedlet är för behandling av dessa  sjukdomstillstånd kan man läsa under forskning.

Aktiv substans i läkemedlet är: Sertralin

Sertralin-läkemedel

Det finns flera läkemedel med sertralin som aktiv substans. Zoloft är märkesläkemedlet och det finns generiska läkemedel som är jämförbara med märkesläkemedlet avseende kvalitet, funktion, användning, dosering och styrka. Sertralin Teva är ett generiskt läkemedel. Läs mer om de olika läkemedlen med sertralin.

Sertralin Teva Fakta

Sertralin Teva är ett receptbelagt läkemedel. Det finns i följande former och doser:

–          50 mg och 100 mg filmdragerade tabletter

Hur använder man läkemedlet? Läs mer om Sertralin Teva behandling under användning.

Viktigt att notera för Sertralin Teva alkohol bör undvikas när du behandlas med sertralin.

Här finns information om Sertralin Teva biverkningar och kontraindikationer.

Tillverkare är Teva Sweden AB

Utseende

Sertralin Teva 50 mg: ljusblå, filmdragerad, ellipsformad, med skåra på ena sidan och märkt ’9’ och ’3’ på var sida om skåran, samt märkt ’7176’ på andra sidan.

Sertralin Teva 100 mg: ljusgul, filmdragerad, ellipsformad, med skåra på ena sidan och märkt ’9’ och ’3’ på var sida om skåran, samt märkt ’7177’ på andra sidan.