Sertrone

Här finns information om det antidepressiva läkemedlet Sertrone. Biverkningar, dosering och funktion är exempel på vad man kan läsa om på den här sidan.

Sertrone är ett läkemedel som används för att behandla depression och andra ångestrelaterade sjukdomar som t.ex. paniksyndrom, social fobi och posttraumatiskt stressyndrom. Sjukdomarna som behandlas med medicinen står det mer om här.

Sertrone har en aktiv substans som heter Sertralin. Det finns flera läkemedel med sertralin.

Alla sertralin-läkemedel är antidepressiva läkemedesl och tillhör gruppen SSRI-preparat. SSRI står för selektiv serotoninåterupptagshämmare. Hur det fungerar kan du läsa om här.

Sertrone biverkningar

Att ta en antidepressiv medicin innebär en stor risk att drabbas av biverkningar. Det är dock tanken att de positiva effekterna av medicinen överväger biverkningarna. Det är bra att vara uppmärksam på hur man reagerar på medicinen, för en del reagerar mycket negativt. Då kan det vara läge att byta till ett annat läkemedel.

De vanligaste biverkningarna är: sömnlöshet, yrsel, sömnighet, huvudvärk, diarré, illamående, muntorrhet, utebliven utlösning, extrem trötthet.

Det finns många fler Sertrone biverkningar som är vanliga bl.a:

  • depression, ångest
  • magont, kräkningar
  • synstörningar, öronringningar
  • hjärtklappning, värmevallningar
  • domningar, stickningar, skakningar

Mer information om biverkningar finns här.

Sertrone dosering och utsättning

Det finns en möjlighet att minska risken för biverkningar. Det är att ta medicinen på rätt sätt. Var noga med att följa instruktionerna för dosering, att trappa upp och att trappa ned. Detta kan du också läsa om under Användning.

Hur stor dos beror på ålder och sjukdomstillstånd som behandlas. Initialt så tar patienten en låg dos, och trappar sedan stegvis och långsamt upp dosen. Anledningen är att  vänja kroppen och se hur patienten reagerar på läkemedlet.

Att sluta med sertrone kallas utsättning. Det görs också stegvis med minskad dos. Anledningen till det är att minska risken för utsättningssymptom. Kroppen har blivit van vid läkemedlet och om man slutar tvärt så reagerar kroppen starkt på det. T.ex. kan man få ångest, illamående och yrsel. Utsättning står det mer om här.

Det är också viktigt att veta hur skadlig kombinationen Sertrone alkohol är. Läs därför sidan om alkohol och sertralin här.

Sertrone är ett Sertralin-läkemedel

Sertrone innehåller den aktiva substansen sertralin. Det finns fler läkemedel som också innehåller sertralin.

Det ursprungliga märkesläkemedlet Zoloft, har fått efterföljare när patentet gick ut. Dessa kallas generiska läkemedel och är jämförbara med märkesläkemedlet för användning, funktion och kvalitet. Här finns en lista över sertralin-läkemedlen.

Sertrone fakta

Sertrone är ett generiskt läkemedel som företaget KRKA står bakom.

Läkemedlet är receptbelagt och finns i olika förpackningsstorlekar.

Det finns en styrka eller dos på läkemedlet. Det är 25 mg. Det innebär att tabletterna innehåller 25 mg av den aktiva substansen Sertralin.

Utseende Sertrone 25 mg: Vit, rund, aningen bikonvex filmdragerad tablett (diameter 5,8-6,6 mm och tjocklek 2,3-3,3 mm).