Sertralin Ranbaxy

Sertralin Ranbaxy
Sertralin Ranbaxy

 

Sertralin Ranbaxy är ett antidepressivt läkemedel som är godkänt för behandling av vissa sjukdomar. Det är viktigt att känna till hur läkmedlet ska användas och doseras, och ha kunskap om biverkningarna.

Sertralin Ranbaxy tillhör en typ av antidepressivt läkemedel som kallas selektiv serotoninåterupptagshämmare, SSRILäs mer om hur det fungerar här.

Det är godkänt för behandling av särskilda sjukdomstillstånd, dessa finns listade här. Hur effektivt läkemedlet är för behandling av dessa  sjukdomstillstånd kan man läsa under forskning.

Aktiv substans i läkemedlet är: Sertralin

Sertralin-läkemedel

Det finns flera läkemedel med sertralin som aktiv substans. Zoloft är märkesläkemedlet och det finns generiska läkemedel som är jämförbara med märkesläkemedlet avseende kvalitet, funktion, användning, dosering och styrka. Sertralin Ranbaxy är ett generiskt läkemedel. Läs mer om de olika läkemedlen med sertralin.

Sertralin Ranbaxy Fakta

Sertralin Ranbaxy är ett receptbelagt läkemedel. Det finns i följande former och doser:

–          50 mg och 100 mg filmdragerade tabletter

Hur använder man läkemedlet? Läs mer om Sertralin Ranbaxy behandling under användning.

Viktigt att notera för Sertralin Ranbaxy alkohol bör undvikas när du behandlas med sertralin.

Här finns information om Sertralin Ranbaxy biverkningar och kontraindikationer.

Tillverkare är Ranbaxy Pharma AB

Utseende

Sertralin Ranbaxy 50 mg: vit filmdragerad, kapselformad tablett, märkt med ”50” på ena sidan och brytskåra på den andra sidan.

Sertralin Ranbaxy 100 mg: vit filmdragerad, kapselformad tablett, märkt med ”100” på ena sidan och brytskåra på den andra sidan.