Zoloft

Zoloft är ett antidepressivt läkemedel som är godkänt för behandling av vissa sjukdomar. Det är viktigt att känna till hur läkmedlet ska användas och doseras, och ha kunskap om biverkningarna.

Zoloft sertralin tillhör en typ av antidepressivt läkemedel som kallas selektiv serotoninåterupptagshämmare, SSRILäs mer om hur det fungerar här.

Det är godkänt för behandling av särskilda sjukdomstillstånd, dessa finns listade här. Hur effektivt läkemedlet är för behandling av dessa  sjukdomstillstånd kan man läsa under forskning.

Aktiv substans i läkemedlet är: Sertralin

Sertralin-läkemedel

Det finns flera läkemedel med sertralin som aktiv substans. Zoloft är märkesläkemedlet och det finns generiska läkemedel som är jämförbara med märkesläkemedlet avseende kvalitet, funktion, användning, dosering och styrka. Läs mer om de olika läkemedlen med sertralin.

Zoloft Fakta

Zoloft är ett receptbelagt läkemedel. Det finns i följande former och doser:

  • 25 mg, 50 mg och 100 mg filmdragerade tabletter

Hur använder man läkemedlet? Läs mer om Zoloft behandling under användning.

Viktigt att notera för Zoloft alkohol bör undvikas när du behandlas med sertralin.

Här finns information om Zoloft biverkningar och kontraindikationer.

Tillverkare är Pfizer AB.

Utseende

Zoloft 25 mg: vit, avlång, 8,2×3,3 mm, märkt ZLT-25.

Zoloft 50 mg: vita, avlånga, med skåra, 10,3×4,2 mm, märkta ZLT-50.

Zoloft 100 mg: vita, avlånga, 13,1×5,2 mm, märkta ZLT-100.