Funktion

Sertralin är ett SSRI-läkemedel, vilket är en grupp av läkemedel för behandling av depression. SSRI står för ”selective serotonin reuptake inhibitor” eller selektiva serotoninåterupptagshämmare.

Serotonin är en signalsubstans i kroppen som finns i mag-tarmkanalen, i blodplättarna och i centrala nervsystemet. Serotonin i mag-tarmkanalen reglerar tarmrörelserna medan serotonin i neuronerna i centrala nervsystemet har en rad funktioner, bl.a. att reglera humör, aptit och sömn, samt påverka kognitiva funktioner som minne och inlärning.

SSRI-preparat anses öka den extra-cellulära (utanför cellerna) nivån av signalsubstansen serotonin i synapserna i centrala nervsystemet genom att förhindra eller fördröja dess återupptag. Detta gör att nervimpulser som vidarebefordras med denna signalsubstans förstärks. Serotonin är en signalsubstans som förstärker känslan av välbefinnande, vilket alltså innebär att patientens upplevelse av sin situation ändras i mer positiv riktning.

SSRI-preparat kallas selektiva, vilket i jämförelse med tidigare tricykliska antidepressiva läkemedel som påverkar även signalsubstansen noradrenalin, ger mycket mindre biverkningar.