Användarvillkor

Här hittar du användarvillkoren för www.sertralin.se, de så kallade Terms of Service. Dessa användarvillkor gäller för denna webbplats och alla tillhörande egendomar. Fysiska såväl som virtuella. Det betyder att du accepterar dem för denna webbplats samt även andra så kallade under domäner till denna webbplats.

Du godkänner automatiskt denna webbplats användarvillkor genom att använda dig av denna webbplats. Detta avtal är bindande.

Här nedan följer våra användarvillkor (Terms of Service).

Allmänt och begränsningar i användandet

All information som publiceras på www.sertralin.se och våra eventuella undre domäner kommer alltid från källor som bedöms vara tillförlitliga. Vi, och eventuella tredjeparter, garanterar dock aldrig att informationen är den senaste, uppdaterad och/eller korrekt. Vi kan komma att ändra, lägga till eller helt ta bort information här utan förvarning. Vi kan heller inte garantera eller hållas ansvariga för att tjänsten och webbplatsen alltid är tillgänglig. Avbrott kan förekomma i sällsynta fall.

Information som finns på dessa sidor ska aldrig (under inga som helst omständigheter) ersätta råd och rekommendationer från läkare och sjukvård.

Denna webbplats vänder sig till personer som söker ytterligare information och fördjupad kunskap om de ämnen vi fokuserar på (och därtill närliggande kunskapsområden). Vi vänder oss inte till personer i länder där tillgången till denna typ av information är begränsade i lagstiftningen. Vi ber dig som förbjuden att inhämta informationen på denna webbplats (gäller även om du är tveksam om vad som gäller i ditt speciella fall) vänligt men bestämt att omedelbart lämna dessa sidor.

Ansvarsbegränsningar

Inhämtande av information från denna webbplats sker på egen risk och under eget ansvar. Vi ansvarar ej för någon form av skada (indirekt eller direkt), inga kostnader, inga förluster eller andra typer av anspråk som eventuellt skulle kunna tänkas uppkomma som resultat av användningen av www.sertralin.se.

Varumärke och vår upphovsrätt

Vi förbehåller oss alla rättigheter (upphovsrätt, äganderätt samt immateriella rättigheter) till samtlig information publicerar på dessa sidor.

Detta gäller även eventuella tredje parter som publicerar information på denna webbplats. Detta förbehåll gäller i samtliga länder, EU, USA och Asien. Det är helt och hållet förbjudet att publicera, överföra, lagra eller reproducera delar av eller hela innehållet av www.sertralin.se utan vårt skriftliga eller muntliga tillstånd. Detta förbehåll är undantaget ned lagring på datorer, surfplattor, telefoner eller andra digitala verktyg som används för åtkomst av denna webbplats. Undantaget gäller även för utskrifter av information för personligt bruk. Vi tillåter att information och innehåll här på dessa sidor citeras under förutsättningen att den nu gällande upphovsrättslagstiftning efterföljs. Citerar du information förutsätter det att du alltid anger källan till den citerade informationen. Citationsrätten är undantagen våra eventuella varumärken och olika former av logotyper eller motsvarande typer av material.

Tredje part som lämnar information via olika kanaler på denna webbplats, till exempel chattar, eller kommentars fält är förbjudna att publicera information som de själva inte har fullständiga rättigheter till.

Länkning och annat

Vi publicerar när det är relevant länkar till andra webbplatser.

Det innebär dock aldrig att en sådan länk innebär en garanti eller rekommendation från vår sida av den länkade webbplatsens eventuella tjänster, produkter eller andra erbjudanden. När du klicka på en länk publicerad av oss så sker det alltid på egen risk. Vi kan inte hållas ansvariga för innehållet på andra webbplatser utanför vår kontroll. Inte heller för lämpligheten, tillgängligheten eller användningen av information från annan, tredje parts, webb plats. Vi strävar alltid efter att länka till kvalitativ information, men vi har inte möjligheten, tiden, eller resurserna att kontrollera riktigheten, sanningen eller trovärdighen och liknande på alla webbplatser vi länkar till.

Vid länkning till www.sertralin.se ska alltid denna webb plats öppnas i ett separat fönster, flik eller webbläsare. Information och sidor från denna webbplats får aldrig visas tillsammans med andra webbplatsers logotyper eller varumärken. Detta gäller särskilt så kallade HTML frames.

Kakor och cookies

Denna webbplats kan innehålla och använda sig av så kallade cookies, eller kakor på svenska.

En så kallad kaka är en något som sparas i besökarens webbläsa när besökaren besöker en specifik sida på webben. Kakan kan till exempel användas för att göra användaren upplevelse av sitt besök bättre genom att visa för användaren specifik information (som bedöms extra relevant för just den användaren).

Denna webbplats förbehåller sig rätten att använda sig av kakor för att förbättra upplevelsen av denna webbplats. Skulle användaren inte acceptera användningen av kakor från denna webbplats (eller andra webbplatser på webben) kan användaren ändra i sin webbläsares inställningar och där förbjuda kakor från specifika webbplatser. Detta fungerar för till exempel Google Chrome, Internet Explorer och Apple Safari. Som användare kan du fortsätta att använda www.sertralin.se även utan kakor.

Lagen och tillkämpbarhet

Dessa användarvillkor (Terms of Service) och allt innehål på denna webbplats ska tolkas i enlighet med den svenska lagstiftningen. Gällande jurisdiktion är den svenska domstolar.

Tvister och andra rättsliga processer i samband med innehåll och information på www.sertralin.se ska lösas enligt svensk lag.