Sjukdomar

Sertralin används för behandling av olika sjukdomstillstånd, forskning visar hur bra effekt läkemedlet ger vid behandling.

Det främsta är att behandla depression och att förebygga återkommande depression hos vuxna. Depression samt dystymi (en mildare form av depression) behandlas effektivt med sertralin har olika studier visat. Depression är en psykisk sjukdom som kan utlösas antingen av psykiska orsaker, som symptom på kroppslig obalans eller som biverkning av läkemedel.

Sertralin används även för att behandla social fobi hos vuxna. Social fobi är ett ångestsyndrom som karaktäriseras av stark rädsla i sociala situationer vilket ger upphov till avsevärd oro och förhindrar personen att fungera normalt.

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) hos vuxna är ett annat sjukdomstillstånd som sertralin används för. Posttraumatiskt stressyndrom är ett ångestsyndrom  som uppstått på grund av en svår händelse eller chockartad upplevelse av psykisk eller fysisk art.

Ett annat ångestsyndrom som sertralin används för är paniksyndrom hos vuxna. Paniksyndrom ger upphov till allvarliga panikattacker, och eftersom dessa är svåra att förutse kan personen lida av stress eller oro för nästa panikattack.

Slutligen används sertralin även för att behandla tvångssyndrom (OCD) hos vuxna, samt hos barn och ungdomar i åldersgruppen 6-17 år. Även tvångssyndrom är ett ångestsyndrom och det karaktäriseras av återkommande tankar eller idéer som skapar en fixering som ger upphov till ångest, oro eller rädsla, samt ett repetitivt beteende som är inriktat mot att minska den upplevda ångesten.

Sertralins effektivitet vid behandling av ovanstående sjukdomstillstånd.