Sertralin Hexal

Den här sidan om Sertralin Hexal ger information om läkemedlet, hur det ska tas och vilka biverkningar som är kopplade till det.

Sertralin Hexal är ett antidepressivt läkemedel. Det används för att behandla bl.a. depression, social fobi och posttraumatiskt stressyndrom. Läs mer om sjukdomarna här.

Aktiv substans i läkemedlet är Sertralin.

Det finns olika sorters antidepressiva läkemedel och Sertralin Hexal tillhör gruppen SSRI-läkemedel, selektiva serotoninåterupptagshämmare. Läs mer om hur det fungerar här.

Dosering och utsättning av Sertralin Hexal

Att använda antidepressiva läkemedel är förenat med en stor risk för biverkningar. För att minska risken för Sertralin Hexal biverkningar så är det viktigt att ta läkemedlet rätt. Var därför noga med att följa instruktionerna för dosering, upptrappning och nedtrappning. Du kan läsa mer om detta under Användning.

Doseringen beror på vilket sjukdomstillstånd som ska behandlas och på patientens ålder. Först börjar man med en lägre dos och trappar upp den stegvis för att vänja kroppen och se hur man reagerar. Följ alltid läkarens rekommendation.

När det är dags att sluta med läkemedlet så trappar man ned dosen. Det kallas också utsättning.

Ifall man skulle sluta tvärt så är det stor risk att drabbas av utsättningssymptom. Det är för att kroppen är van vid läkemedlet. Det blir som ett ”beroende”. När man trappar ned dosen stegvis så minskar risken för att drabbas av utsättningssymptom.

Utsättningssymptom kan vara t.ex. yrsel, sömnproblem, illamående och ångest. Läs mer om utsättning här.

Tänk också på att Sertralin Hexal alkohol kan vara en farlig kombination. Läs mer om alkohol och sertralin här.

Sertralin Hexal biverkningar

Att drabbas av biverkningar av läkemedlet är vanligt, precis som för andra antidepressiva läkemedel. Ändå kan det vara bättre att ta läkemedlet och få biverkningar än att leva med sin sjukdom utan att få hjälp. Ofta rekommenderas annan behandling som samtalsterapi vid sidan av att ta läkemedlet.

De 9 vanligaste biverkningarna är:

 1. Sömnlöshet
 2. Yrsel
 3. Sömnighet
 4. Huvudvärk
 5. Diarré
 6. Illamående
 7. Muntorrhet
 8. Utebliven utlösning
 9. Trötthet

Andra vanliga biverkningar är bl.a. ångest, depression, mardrömmar, oro och minskad sexlust. Du kan läsa mer om biverkningar här.

Sertralin Hexal fakta

Sertralin Hexal är ett receptbelagt läkemedel. Det finns olika förpackningsstorlekar av läkemedlet med t.ex. 30 eller 100 tabletter i en förpackning.

Det är en filmdragerad tablett som finns i olika doser eller styrkor. Dosen anges med hur mycket av den aktiva substansen sertralin som finns i varje tablett.

Det finns två i olika doser: 50 mg och 100 mg.

Utseende:

 • Sertralin Hexal 50 mg filmdragerad tablett: vit, kapselformad, skårad, märkt SE|50 på en sida, ca 10,4×4,2 mm
 • Sertralin Hexal 100 mg filmdragerad tablett: vit, kapselformad, skårad, märkt SE|100 på en sida, ca 13,1×5,3 mm

Det är ett generiskt läkemedel som tillhandahålls av företaget Sandoz A/S, Danmark. Sandoz är ett av de två största generikabolagen i världen, och ingår i Novartis-koncernen.

Sertralin-läkemedel

Sertralin Hexal är ett av de läkemedel som har Sertralin som aktiv substans. Det finns fler läkemedel med Sertralin.

Zoloft är det ursprungliga märkesläkemedlet. När patentet för Zoloft löpte ut var det fritt fram för andra tillverkare att sälja läkemedlet. De kallas då generiska läkemedel. Generiska läkemedel är jämförbara med märkesläkemedlet när det gäller kvalitet, funktion och användning. En lista över alla sertralin-läkemedel finns här.

Läs här om andras erfarenheter av Sertralin Hexal och andra sertralin-läkemedel.