Oralin

Oralin är ett antidepressivt läkemedel som är godkänt för behandling av vissa sjukdomar. Det är viktigt att känna till hur läkmedlet ska användas och doseras, och ha kunskap om biverkningarna.

Oralin sertralin tillhör en typ av antidepressivt läkemedel som kallas selektiv serotoninåterupptagshämmare, SSRILäs mer om hur det fungerar här.

Det är godkänt för behandling av särskilda sjukdomstillstånd, dessa finns listade här. Hur effektivt läkemedlet är för behandling av dessa  sjukdomstillstånd kan man läsa under forskning.

Aktiv substans i läkemedlet är: Sertralin

Sertralin-läkemedel

Det finns flera läkemedel med sertralin som aktiv substans. Zoloft är märkesläkemedlet och det finns generiska läkemedel som är jämförbara med märkesläkemedlet avseende kvalitet, funktion, användning, dosering och styrka. Läs mer om de olika läkemedlen med sertralin.

Oralin Fakta

OralinOralin är ett receptbelagt läkemedel. Det finns i följande former och doser:

  • 50 mg och 100 mg filmdragerade tabletter

Hur använder man läkemedlet? Läs mer om Oralin behandling under användning.

Viktigt att notera för Oralin alkohol bör undvikas när du behandlas med sertralin.

Här finns information om Oralin biverkningar och kontraindikationer.

Tillverkare är Orion Pharma AB

Utseende

Oralin 50 mg: Vita kapselformade, filmdragerade tabletter präglade med A på ena sidan och en skåra mellan 8 och 1 på den andra sidan.

Oralin 100 mg: Vita kapselformade, filmdragerade tabletter präglade med A på ena sidan och 82 på den andra sidan.