Sertralin Bluefish

Sertralin Bluefish är ett antidepressivt läkemedel som är godkänt för behandling av vissa sjukdomar. Det är viktigt att känna till hur läkmedlet ska användas och doseras, och ha kunskap om biverkningarna.

Sertralin Bluefish tillhör en typ av antidepressivt läkemedel som kallas selektiv serotoninåterupptagshämmare, SSRILäs mer om hur det fungerar här.

Det är godkänt för behandling av särskilda sjukdomstillstånd, dessa finns listade här. Hur effektivt läkemedlet är för behandling av dessa  sjukdomstillstånd kan man läsa under forskning.

Aktiv substans i läkemedlet är: Sertralin

Sertralin-läkemedel

Det finns flera läkemedel med sertralin som aktiv substans. Zoloft är märkesläkemedlet och det finns generiska läkemedel som är jämförbara med märkesläkemedlet avseende kvalitet, funktion, användning, dosering och styrka. Sertralin Bluefish är ett generiskt läkemedel. Läs mer om de olika läkemedlen med sertralin.

Sertralin Bluefish Fakta

Sertralin Bluefish är ett receptbelagt läkemedel. Det finns i följande former och doser:

  • 50 mg och 100 mg filmdragerade tabletter

Hur använder man läkemedlet? Läs mer om Sertralin Bluefish behandling under användning.

Viktigt att notera för Sertralin Bluefish alkohol bör undvikas när du behandlas med sertralin.

Här finns information om Sertralin Bluefish biverkningar och kontraindikationer.

Tillverkare är Bluefish Pharmaceuticals AB

Utseende

Sertralin Bluefish 50 mg: Vit kapselformad, filmdragerad tablett med ”A” präglat på ena sidan och en brytskåra mellan ”8” och ”1” på den andra sidan.

Sertralin Bluefish 100 mg: Vita, kapselformade, filmdragerade tabletter med ”A” präglat på ena sidan och ”82” på den andra sidan.