Ansvarsfriskrivning

Vi som driver www.sertralin.se och har författat alla artiklar, allt material och bilder på webbplatsen vill särskilt fram häva att alla åsikter uttryckta här är våra egna och ett resultat av timslånga sessioner av studier i ämnet som du kan läsa om här.

Detta är vår ansvarsfriskrivning och disclaimer för denna webbplats.

Våra personliga åsikter

Vi vill särskit framföra till dig som läsare att om vi publicerar information som du finner upprörande, stötande eller på annat sätt omotiverad så är det helt och hållet vårt misstag. Vår intention är, har aldrig vart, och kommer aldrig att bli att publicera informations om strider mot god publiceringssed

Vi eftersträvar alltid, och kommer alltid att göra, att uppdatera och se till att information på www.sertralin.se är korrekt. Trots vår strävan vill vi dock påpeka att ofullständiga eller rent utav felaktiga uppgifter kan smyga sig in. Det är ditt ansvar att noga undersöka och dubbelkolla information som du hittar på webben, oavsett var den är publicerad. Här eller på andra platser.

Åsikter från tredjepart

Alla eventuella kommentarer, åsikter och berättelser som du eventuellt kan finna på olika sidor på www.sertralin.se (som härstammar från tredjepart) är helt och hållet tredjeparts ansvar och följaktligen har även tredjeparts fulla rättigheter till sitt material. Detta gäller såväl bilder som text och andra typer av media som du kan finna på dessa sidor. Detta betyder i klar text att vi som ägare till webbplatsen www.sertralin.se inte kan hållas ansvariga för tredjeparts åsikter, formuleringar och uttalanden. Vi censurerar i utan lämnar alla kommentarer så som de lämnats i original, med ursprungsförfattarens egna åsikter, stavfel och andra eventuella konstigheter.

Onödig information

Skulle du (läsaren) av en händelse identifiera information eller material på denna webbplats som ej hör hemma här, till exempel direkt felaktig information, missledande information, falsk information och andra icke avsiktliga fel som strider mot svensk publiceringssed, ber vi dig här med att genast kontakta oss via e-post eller på annat lämpligt sätt. Vi kan då på lämpligt sätt åtgärda problemet snarast.

Tillämpbar lag och avslutningsvis

Denna ansvarsfriskrivning för denna specifika webbplats, www.sertralin.se, skall uttydas och tolkas enligt den ny gällande svenska lagstiftningen.

Det betyder att den också ska tillämpas enligt svensk lag. Skulle det av någon mycket otroligt och oförutsedd händelse inträffa meningsskiljaktigheter som i sin tur leder till tvister med anledning av denna webbplats och dess innehåll (gäller även för dessa användarvillkor) gäller uteslutande svensk jurisdiktion. I klar text, alla tvister rörande denna webbplats är underkastade de lagar som gäller i Sverige och för svenska domstolar.

Vi förbehåller oss fulla rättigheter till texter, artiklar, bilder och video som publiceras på denna webbplats. Detta gäller alltid oavsett omständighet om inget annat särskilt har avtalats med tredjepart, enskilda användare, företag eller myndigheter.

Vi förebehåller oss rätten att utan kommentar eller förvarning ändra denna ansvarsfriskrivning och disclaimer för www.sertralin.se.